דיני מכרזים

לתחומי התמחות נוספים:

משרד מילמן כץ מעמיד ללקוחותיו ניסיון רב ומומחיות בתחום דיני המכרזים עם התמחות ספציפית במכרזים בתחומי התשתיות והאנרגיה, אשר מטבעם מורכבים ונסובים על היקפים כספיים של מאות מיליוני ש"ח ואף יותר.

פעילות המשרד בתחום משפטי סבוך זה נשענת שני אדנים עיקריים – ליווי משתתפים בהליכים מכרזיים וייצוג משתתפים בתקיפת החלטות של ועדת המכרזים.

במסגרת ליווי המשתתפים בהליכים מכרזיים, המשרד מסייע בגיבוש ההצעה במכרז, עריכת התקשרויות מקדימות עם קבלנים ייעודיים וספקי ציוד וידע (לרוב בינלאומיים), עריכת הסכמי שת"פ מסוגים שונים, בחינת תנאי הסף ופרקי הניקוד, ניסוח שאלות הבהרה (מתוך הבנה שזו הדרך היחידה להשפיע על תנאי המכרז ו/או ההתקשרות), ניתוח סיכונים משפטיים ומסחריים במכרז, בחינת ההצעה בטרם הגשה ווידוא התאמתה לתנאי המכרז והדין.

במרוצת השנים משרדנו ליווה מאות מכרזים. בתקופה האחרונה משרדנו מלווה משתתפים במכרזי תשתית מהגדולים והמורכבים שמנוהלים בישראל בשנים האחרונות, בהם מכרזי הרכבת הקלה בגוש דן, מכרזי פרויקט המטרו, מכרזי פרויקט הקו החמישי לירושלים, מכרזים בתחום מערכת האשפה הפניאומטית ועוד.

כידוע, תקיפה של החלטת ועדת מכרזים הינה פרוצדורה משפטית מורכבת וסבוכה, שכן בתי המשפט לעניינים מינהליים אינם ששים להתערב בהחלטות שכאלה. משום כך, ההחלטה לתקיפה של החלטת ועדת מכרזים צריכה להיות מושכלת, מבוססת, מקצועית ומהירה (כדי שלא להיתפס בשיהוי).

משרדנו דוגל בראש ובראשונה במיצוי ההליכים אל מול ועדות המכרזים, בין אם באמצעות הגשת בקשה לעיון מחדש בהחלטה ובין באמצעות בקשה לעריכת שימוע בהשתתפותנו.

באין ברירה משרדנו מייצג מי שנפגע מהחלטת ועדת המכרזים, בין אם בעיצומו של ההליך המכרזי ובין אם בסיומו.

למשרד שורה של הישגים בתחום דיני המכרזים, בכללם ביטול מכרזים שנוהלו בניגוד לדין והפסיקה, בהדיפת עתירות כנגד זכייה של לקוחותינו במכרזים, שינוי תנאי סף במכרזים ועוד.

דילוג לתוכן